Röntgen felvételek

A röntgen felvételek segítségével pontos diagnosztika állítható fel a fogak egészségéről.

rontgen.jpg

Fontos diagnosztikai eszköz

A fogorvosok több okból is használják: impaktált fogak, rossz, valamint jóindulatú csomók lokalizálására, csontmennyiség vizsgálatára, valamint nagyobb szuvasságok keresésére is. A röntgenképet irányított röntgensugarak hozzák létre, amelyek a különböző szájképleteken és pótlásokon másképpen halad át. A szöveteken áthaladt sugarakat röntgenfilm fogja fel, amely elsötétül sugárzás hatására. Azok a részek a filmen, amelyeket kevesebb sugárzás ért világosabbak lesznek. A világosabb részek a filmen általában: fogak, csont, pótlások. A pótlások általában a legvilágosabbak a filmen, ezek adnak leginkább röntgenárnyékot.

Alacsony a sugárzás

A manapság használt fogászati röntgenek kis sugárdózissal működnek, egy periapicalis röntgenfelvétel elkészítése nem haladja meg a naponta a légkörből érkező sugárdózis mértékét.  A besugárzott terület is lokalizált.

Fogászati röntgenfilmek típusai:

1. Intraorális röntgenfelvételek: a film, vagy szenzor a szájban van, a röntgencső kívül.

– Periapicalis röntgenfelvétel: Ezt a típust készítik a leggyakrabban. Használják kontrollnak, gyökérkezelés során munkahossz meghatározására, egyszeres fogeltávolítások esetén kontrollra, valamint a gyökércsúcs vizsgálatára cysta, granuloma vizsgálatára.
– Ráharapásos, párhuzamos technikával készült röntgenfelvétel: Ez a módszer a legalkalmasabb fogszuvasodások felkutatására, mivel a röntgenfilm és a röntgensugárzás merőlegesen esik egymásra, és a fogon is merőlegesen esik át a röntgensugár. Így a szuvasságokra nem vetül rá semmilyen egyéb képlet.

2. Extraorális röntgenfelvételek: a film, vagy szenzor és a röntgencső is szájon kívül található. Ezek a beteg feje körül egymással ellentétes oldalon forognak.

– OP, Panoráma röntgenfelvétel: A teljes alsó és a teljes felső állcsont is a képen van. Diagnosztikai szempontból nagyon fontos felvételtípus, szinte az összes szájképlet látható rajta, azonban nem elég pontos, sok rajta az egymásra vetülés. Használják, implantológiai tervezéshez, fogszabályzó, valamint szájsebészeti kezelésekhez is. A leggyakrabban használt extraorális felvételtípus.
–CT, Computer Tomograpy: Egyre gyakrabban alkalmazzák ezt a típusú röntgenfelvételi típust, mivel rendkívül pontos. Csontpótláshoz, sinus lifthez, valamint implantológiai kezelésekhez kivállóan használható. Egy CT felvétel során elviselt sugárterhelés sokszorosa a hagyományos OP felvétenek. A fogászatban leggyakrabban a CBCT (cone beam CT) típust alkalmazzák, amelynek sugárzása alacsonyabb, mint a hagyományos CT-nek.